WOZ-waarde speelt een rol bij waardecompensatie in aardbevingsgebied

Als u in het aardbevingsgebied woont, is de WOZ-waarde van uw woning extra belangrijk. De WOZ-waarde gaat, zoals het ernaar uitziet, mede bepalen hoeveel waardecompensatie u als gevolg van de aardbevingen krijgt. Door een te hoge WOZ-waarde, kunt u in de toekomst duizenden euro’s mislopen. Laat daarom uw WOZ-waarde controleren en maak als het nodig is bezwaar.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Aardbevingsschade en de WOZ-waarde

  Woont u in het aardbevingsgebied? Dan daalt niet alleen uw woning of gebouw, maar ook de waarde van uw woning of gebouw!

  Van groot belang bij het vaststellen van het recht op compensatie, veroorzaakt door de waardevermindering van uw woning of gebouw, is de hoogte van de WOZ-waarde. Ondanks de ontstane schade veroorzaakt door de aardbevingen, passen de gemeenten in de gebieden waar aardbevingen voorkomen de WOZ-waarde van de woningen en gebouwen onvoldoende aan. Uit onze ruime ervaring over 2014 en 2015 blijkt dat de gemeenten lang niet alle aanwezige schades meeneemt waardoor de WOZ-waarde niet of (veel) te weinig wordt verlaagd.

  Bezwaar WOZ-waarde B.V. en Makelaardij John Schokker B.V. strijden reeds jaren tegen het onrecht dat de eigenaren van woningen en gebouwen wordt aangedaan door gemeenten, die de WOZ-waarde te hoog vaststellen. In meer dan 75% van de gevallen wordt de WOZ-waarde verlaagd door de gemeente na het indienen van een bezwaarschrift. In aardbevingsgebieden is de percentage zelfs meer dan 90%.

  Door de grote ervaring in met name de aardbevingsgebieden, weten wij exact waar wij op moeten letten voor u. Hierdoor wordt uw WOZ-waarde uiteindelijk op de juiste hoogte bepaald, zodat wij samen met onze juristen als ook met Advocatenkantoor De Haan voor u de maximale waarde compensatie kunnen gaan bewerkstelligen.

  Wij kunnen zoals al eerder vermeld namens u kosteloos bezwaar maken tegen de, door de gemeente, vastgestelde WOZ-waarde en zo nodig beroep instellen bij de Rechtbank. Als onderdeel van de bezwaarprocedure wordt uw pand door gecertificeerd WOZ-taxateur en makelaar John Schokker persoonlijk en ter plaatse op de juiste waarde geschat waarbij hij tevens een eerste inventarisatie zal maken van de aanwezige (aardbeving)schade. Bij deze waardering zijn een aantal factoren van groot belang. Het onderhoud van uw woning of gebouw, alle door de aardbevingen ontstane schades (zowel A, B en C schades alsmede de kosten om de woning of het gebouw te versterken en aardbevingsbestendig te maken) en de ligging. Dit zijn factoren waarmee door de gemeenten in het algemeen veel te weinig of geen rekening wordt gehouden.

  Een juiste vaststelling van de WOZ-waarde is van groot belang voor bepaling van de waardevermindering van uw woning of gebouw ten gevolge van de aardbevingen en derhalve voor de hoogte van de compensatie waar u mogelijk recht heeft. Namens u kunnen wij vervolgens bij de NAM en/of de Nederlandse Staat middels het opstarten van een (gerechtelijke) procedure uw compensatie claimen.

  Maak tenslotte nooit gebruik van het aanbod van de gemeente om de WOZ-waarde te herzien door zelf het schaderapport aan hen te zenden. U dupeert u zelf wellicht voor duizenden euro's!

 • Een lagere WOZ-waarde als basis voor huurverlaging

  WOZ-waarde tegenwoordig van invloed op uw huurprijs

  Hoeveel huur u maximaal betaalt? Dat hangt vanaf 1 oktober 2015 voor een groot deel af van de WOZ-waarde van uw huurwoning. Een goede reden om kritisch te kijken naar de WOZ-waarde die uw gemeente heeft vastgesteld.

  Een lagere WOZ-waarde als basis voor huurverlaging

  Als u de WOZ-waarde van uw huurwoning te hoog vindt, kunt u bezwaar aantekenen. U heeft hier 6 weken de tijd voor nadat u de beschikking heeft ontvangen. Als de gemeente uw WOZ-waarde verlaagt, kunt u vervolgens huurverlaging aanvragen bij uw verhuurder.

  Uw besparing kan oplopen tot tientallen euro’s per maand

  Een lagere WOZ-waarde kan u zo flink voordeel opleveren. Uw besparing kan oplopen tot tientallen euro’s per maand. Dit is met name het geval bij verouderde of kwalitatief mindere sociale huurwoningen in oudere woonwijken. Maar ook voor andere huurwoningen kan WOZ-bezwaar financieel interessant zijn.

  Lees meer over de invloed van de WOZ-waarde op uw huurprijs.

 • Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

  Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Bezwaar WOZ-waarde kan u helpen. Gecertificeerde taxateurs maken een volledige taxatie van uw woning en brengen een bezoek aan uw woning of gebouw. Die service is volledig kosteloos. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een kopie sturen of mailen van uw gemeentelijke beschikking. Wij maken dan een bezwaarschrift en samen met het taxatierapport dienen wij dit in bij de gemeente. Eveneens kosteloos!

 • Bezwaar WOZ-waarde actief in 7 provincies

  Naast de provincie Groningen is Bezwaar WOZ-waarde ook actief in de volgende provincies:

  Drenthe, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardedrenthe.nl
  Friesland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardefriesland.nl
  Overijssel, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardeoverijssel.nl
  Gelderland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardegelderland.nl
  Utrecht, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardeutrecht.nl
  Zuid-Holland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardezuidholland.nl

  Hiermee is Bezwaar WOZ-waarde actief in 7 provincies. Alle 7 provincies worden vertegenwoordigd door gerenomeerde NVM makelaars en taxateurs. Deze makelaars en taxateurs zijn al vele jaren actief in hun provincie en beschikken dus over veel kennis van hun regio.

  Indien uw woning of bedrijfspand gelegen is in één van de bovenvermelde samenwerkende provincies, is het geen probleem om de waardescan via ons te laten uitvoeren. Wij zorgen vervolgens dat uw gegevens bij de juiste taxateur en in de juiste provincie belanden.

 • WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Vul om te beginnen de waardescan op deze pagina in. U hoort dan zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen. Nogmaals: het kost u helemaal niets.

  Samen halen we terug waar ú recht op heeft.

Iedere woningbezitter heeft recht op waardecompensatie

In september 2015 bepaalde de rechtbank Noord-Nederland dat iedere woningbezitter in het aardbevingsgebied recht heeft op waardecompensatie. Het maakt daarbij niet uit of u de woning verkocht heeft, wilt verkopen of er juist wil blijven wonen. Het hoger beroep loopt dit jaar, maar de kans is groot dat de uitspraak overeind blijft. Maak nu alvast bezwaar, zodat u straks een eerlijke waardecompensatie krijgt.

Onderzoeken wijzen op cruciale rol voor WOZ-waarde

Vooruitlopend is in opdracht van de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen alvast onderzocht hoe de waardecompensatieregeling eruit zou kunnen zien. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat de WOZ-waarde daarin een belangrijke rol zou moeten spelen. De WOZ-waarde is nu al een belangrijke factor bij het vaststellen van compensatie voor waardevermindering bij verkochte woningen in het aardbevingsgebied.

Zo werkt waardecompensatie in de praktijk

Om waardevermindering vast te stellen zullen, zoals het ernaar uitziet, de gemiddelde WOZ-waarden in het aardbevingsgebied vergeleken worden met WOZ-waarden in een referentiegebied waar geen aardbevingen plaatsvinden. Het verschil zal vervolgens als basis dienen voor de compensatieregeling. Is uw WOZ-waarde te hoog ingeschat? Dan is het verschil met het referentiegebied kleiner en loopt u mogelijk duizenden euro’s mis. Dat een hoge WOZ-waarde gunstig is, zoals sommige gemeenten stellen, is dus niet waar.

Ook huurders hebben belang bij een eerlijke WOZ-waarde

Ook als u een sociale huurwoning in het aardbevingsgebied huurt, is het zaak om uw WOZ-waarde goed te controleren. Vanaf 1 oktober 2015 is de maximale huurprijs namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het risico op aardbevingen, eventuele aardbevingsschade en de eventuele ligging in een krimpgebied zijn allemaal van invloed op de WOZ-waarde. Houdt uw gemeente daar onvoldoende rekening mee? Dan betaalt u mogelijk per maand tientallen euro’s huur teveel.

Laat uw WOZ-waarde kosteloos controleren

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te hoog is ingeschat. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen John Schokker makelaardij Steunpunt bevingschade Taxatie bevingschade Makelaardij bevingschade Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij John Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact Pand
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen

Hoendiep 212
9745 ED Groningen
050-8200670