Bezwaar WOZ waarde

Maak bezwaar tegen de WOZ-waarde juist in Groningen!

Let op: het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend worden. Voor o.a. Groningen is dit uiterlijk vrijdag 13 maart 2015!

Ieder jaar krijgt u aan het begin van het jaar een aanslagbiljet in de bus met de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). Spannend. De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt namelijk de hoogte van verschillende heffingen en belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB).

Door de (voormalige) crisis op de woningmarkt is de waarde van uw woning gedaald, maar daalt de WOZ-waarde van uw woning wel mee? De waardering van uw woning dient plaats te vinden op basis van de waardepeildatum 01-01-2014. Op deze datum bevond de woningmarkt zich zeker nog in een crisis en zelfs op het laagste waardepeil sinds vele jaren.

Door de stijging van de OZB-heffing en recentelijk vooral weer het huurwaardeforfait gaat u toch meer betalen. Dit lijstje kan nog verder worden aangevuld. De WOZ-waarde dient ook als basis voor de inkomstenbelasting tweede woning, de waterschapsheffing, de vennootschapsbelasting alsmede de schenk- en erfbelasting. Vooral bij de laatst genoemde belastingen loopt een te hoge WOZ-waarde flink in de papieren! Maar wat te denken van het belang van de WOZ-waarde in Groningen in relatie tot de aardbevingschade?

De eigen woning als melkkoe? Duidelijk is dat zowel de gemeente als het kabinet de bezuinigingen willen terughalen bij huizenbezitters. Daarom loont het juist nu de moeite om goed naar de vastgestelde WOZ-waarde te kijken. Het kan u honderden euro’s schelen en in aardbevingsgebieden wellicht duizenden euro's.

Aardbevingsschade en de WOZ-waarde

Woont u in het aardbevingsgebied? Dan daalt wellicht niet alleen de waarde van uw woning of gebouw, maar ook de woning of het gebouw zelf!

Van groot belang bij het vaststellen van het recht op compensatie, veroorzaakt door de waardevermindering van uw woning of gebouw, is de hoogte van de WOZ-waarde. Ondanks de ontstane schade veroorzaakt door de aardbevingen, passen de gemeenten in de gebieden waar aardbevingen voorkomen de WOZ-waarde van de woningen en gebouwen onvoldoende aan. Uit onze ruime ervaring over 2014 blijkt dat de gemeenten lang niet alle aanwezige schades meeneemt waardoor de WOZ-waarde niet of (veel) te weinig wordt verlaagd.

Bezwaar WOZ-waarde B.V. en Makelaardij John Schokker B.V. strijden reeds jaren tegen het onrecht dat de eigenaren van woningen en gebouwen wordt aangedaan door gemeenten, die de WOZ-waarde te hoog vaststellen. In meer dan 75% van de gevallen wordt de WOZ-waarde verlaagd door de gemeente na het indienen van een bezwaarschrift. In aardbevingsgebieden is de percentage zelfs meer dan 90%.

Door de grote ervaring in met name de aardbevingsgebieden, weten wij exact waar wij op moeten letten voor u. Hierdoor wordt uw WOZ-waarde uiteindelijk op de juiste hoogte bepaald, zodat wij samen met onze juristen als ook met Advocatenkantoor De Haan voor u de maximale waarde compensatie kunnen gaan bewerkstelligen.

Wij kunnen zoals al eerder vermeld namens u kosteloos bezwaar maken tegen de, door de gemeente, vastgestelde WOZ-waarde en zo nodig beroep instellen bij de Rechtbank. Als onderdeel van de bezwaarprocedure wordt uw pand door gecertificeerd WOZ-taxateur en makelaar John Schokker persoonlijk en ter plaatse op de juiste waarde geschat waarbij hij tevens een eerste inventarisatie zal maken van de aanwezige (aardbeving)schade. Bij deze waardering zijn een aantal factoren van groot belang. Het onderhoud van uw woning of gebouw, alle door de aardbevingen ontstane schades (zowel A, B en C schades alsmede de kosten om de woning of het gebouw te versterken en aardbevingsbestendig te maken) en de ligging. Dit zijn factoren waarmee door de gemeenten in het algemeen veel te weinig of geen rekening wordt gehouden.

Een juiste vaststelling van de WOZ-waarde is van groot belang voor bepaling van de waardevermindering van uw woning of gebouw ten gevolge van de aardbevingen en derhalve voor de hoogte van de compensatie waar u mogelijk recht heeft. Namens u kunnen wij vervolgens bij de NAM en/of de Nederlandse Staat middels het opstarten van een (gerechtelijke) procedure uw compensatie claimen.

Maak tenslotte nooit gebruik van het aanbod van de gemeente om de WOZ-waarde te herzien door zelf het schaderapport aan hen te zenden. U dupeert u zelf wellicht voor duizenden euro's!

Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Bezwaar WOZ-waarde kan u helpen. Gecertificeerde taxateurs maken een volledige taxatie van uw woning en brengen een bezoek aan uw woning of gebouw. Die service is volledig kosteloos. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een kopie sturen of mailen van uw gemeentelijke beschikking. Wij maken dan een bezwaarschrift en samen met het taxatierapport dienen wij dit in bij de gemeente. Eveneens kosteloos!

Bezwaar WOZ-waarde actief in 7 provincies

Naast de provincie Groningen is Bezwaar WOZ-waarde ook actief in de volgende provincies:

Drenthe, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardedrenthe.nl
Friesland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardefriesland.nl
Overijssel, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardeoverijssel.nl
Gelderland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardegelderland.nl
Utrecht, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardeutrecht.nl
Zuid-Holland, voor meer informatie ga naar www.bezwaarwozwaardezuidholland.nl

Hiermee is Bezwaar WOZ-waarde actief in 7 provincies. Alle 7 provincies worden vertegenwoordigd door gerenomeerde NVM makelaars en taxateurs. Deze makelaars en taxateurs zijn al vele jaren actief in hun provincie en beschikken dus over veel kennis van hun regio.

Indien uw woning of bedrijfspand gelegen is in één van de bovenvermelde samenwerkende provincies, is het geen probleem om de waardescan via ons te laten uitvoeren. Wij zorgen vervolgens dat uw gegevens bij de juiste taxateur en in de juiste provincie belanden.

WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Vul om te beginnen de waardescan op deze pagina in. U hoort dan zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen. Nogmaals: het kost u helemaal niets.

Samen halen we terug waar ú recht op heeft.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk ons in de media
Een samenwerking tussen Een samenwerking tussen meerdere partijen
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij John Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact Pand
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen

Hoendiep 212
9745 ED Groningen
050-8200670