WOZ-waarde in aardbevingsgebied van groot belang voor de hoogte van de waardecompensatie betreffende de waardedalingsregeling

(Voormalige) eigenaren in Loppersum en Appingedam let op!

Vanaf heden kunt u aanspraak maken op de waardecompensatie. Laat uw WOZ-waarde gratis door ons controleren en wellicht kunnen wij in 2020 nog bezwaar aantekenen!
Een te lage WOZ-waarde kan u voor duizenden euro's benadelen.
 

De waardedalingsregeling

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een eerste analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. Vanwege de grote aantallen is de regeling vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd.

Werkwijze vaststellen

Het IMG heeft op 1 juli 2020 zijn deuren geopend en meer taken gekregen dan de TCMG. Een ervan is de vergoeding van waardedaling. Na de start heeft het IMG een werkwijze vastgesteld. Vanaf 1 september is vervolgens de Waardedalingsregeling gestart voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum. Twee maanden daarna volgen meer gemeenten.

Methode vastgesteld

Naast een eerste analyse en een plan van aanpak, heeft het IMG in oprichting een methode vastgesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling en hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het IMG volgt daarin de Adviescommissie waardedaling. De methode Atlas voor gemeenten is als meest geschikt beoordeeld. Het IMG leunt zwaar op het advies van deze specialistische deskundigen vanwege de grote complexiteit van de methodes.

Ruim 120.000 eigenaren

Een eerste analyse wijst uit dat daarmee ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, vergeleken met soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild. Circa 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde.

Methode

Voor iedereen die de woning na augustus 2012 in bezit had en heeft verkocht, wordt op basis van de verkoopprijs berekend welk bedrag werd misgelopen. Maar ook voor wie de woning nog steeds in bezit heeft, wordt dat berekend. In dat geval wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2019. Het is daarbij mogelijk tot op de dag nauwkeurig te berekenen om hoeveel schadevergoeding het gaat.

Percentages en postcodes

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt.

Procedurele uitdagingen

Voor het bepalen wie recht heeft op de compensatie voor waardedaling zijn eigendomsgegevens nodig. Het IMG maakt daarbij gebruik van data van het Kadaster. Nu al is duidelijk dat er soms een extra check nodig zal zijn op verkoopaktes, omdat het Kadaster de koopprijs regelmatig niet afzonderlijk heeft geadministreerd. Als de vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ-waarde, is informatie nodig uit een andere databank.

Meer informatie

Niet voor alle uitzonderingen en specifieke situaties is al een uitleg beschikbaar. Het IMG komt daarnaast met een uitgebreide toelichting op de gehanteerde methodiek. Het Steunpunt Bevingschade en Bezwaar WOZ-waarde houden u op de hoogte.

Stel dat een voormalige  aardbevingsschade van € 7.500,- in het verleden in mindering is gebracht bij het vaststellen van de WOZ-waarde bij een woning in Loppersum. De totale aftrek op de WOZ-waarde bedroeg daardoor inclusief de rompslompschade € 10.000,-. In de waarderegeling van Minister Wiebes zou het betekenen dat een eigenaar van een woning in Loppersum € 1.280,- aan waardecompensatie kan mislopen (12,8% van 10.000,-) doordat de aardbevingschade correct is hersteld.

Ook een recent nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro's. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen van hun woning of gebouw.

Laat daarom uw WOZ-waarde door bezwaarwozwaarde.nl controleren. Bezwaarwozwaarde.nl maakt als het nodig is kosteloos bezwaar tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro's verschil maken.

Laat u hierbij niet leiden door beweringen van uw gemeente dat u zonder een ervaren en onafhankelijke adviseur zelf met uw gemeente overleg kan voeren. Onze jarenlange ervaring leert dat uw gemeente het eigen belang voorop stelt inzake de bepaling van de WOZ-waarde. Er wordt door gemeenten weinig tot geen rekening gehouden met de situatie van haar eigenaren van woningen en bedrijven inzake de door aardbevingen verrichte waardevermindering. Het bewijs van het (falende) beleid van de gemeenten in het aardbevingsgebied is helaas eenvoudig aan te tonen. Tot op dit moment heeft er geen enkele gemeente in het aardbevingsgebied haar burgers geinformeerd waarom een juiste WOZ-waarde in 2020 van groot belang is voor de waardecompensatie regeling van Minister Wiebes. Het nalaten van deze belangrijke informatie geeft aan dat uw belang niet hetzelfde belang van uw gemeente is inzake een maximale en eerlijke compensatie van de waardevermindering van uw woning of bedrijf door aardbevingen. Bezwaarwozwaarde.nl bewijst al meer dan 10 jaar onafhankelijk de belangen van mensen in het aardbevingsgebied op de juiste wijze en kosteloos te kunnen behartigen waardoor duizenden eigenaren zijn geholpen. Wij kunnen onze dienstverlening gelukkig uitvoeren door het besluit proceskosten vergoeding bestuursrecht. Deze regeling van de overheid maakt het voor ons mogelijk om gedupeerden van aardbevingsschade samen met ervaren adviseurs en taxateurs kosteloos bij te staan.  De regeling is hierdoor een waar geschenk voor inwoners van het aardbevingsgebied waardoor kosteloze, deskundige en onafhankelijke bijstand mogelijk is en een maximale en eerlijke compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen een stapje dichterbij komt.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  De navolgende percentages zijn voorlopig bekend vanuit het advies van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer en betreffen (voorlopig) gemiddelde percentages per gemeente. De Tweede Kamer heeft dit advies bijna in het geheel goedgekeurd en doorgestuurd naar de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG heeft in 2020 het hierna vermelde voorstel voor de compensatie waardevermindering door aardbevingen aan de woningbezitters in de vermelde gemeenten bekend gemaakt. Dit voorstel bestaat uit een vastgesteld percentage per postcodegebied van de WOZ-waarde van 2020. De percentages zijn berekend op postcodegebied uitgaande van een (deels) oude gemeentelijke indeling. In de percentages is rekening gehouden met het feit dat een eigenaar vanaf 2012 tot 2020 eigenaar is geweest van de woning.

   
   
   
   
   
   
   
   

 • Rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde kan zijn voor de waardecompensatie

  Rekenvoorbeeld hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde voor u kan zijn

  Stel iemand is van 2012 tot 2020 eigenaar geweest van een woning en ontvangt in 2020 van de gemeente Loppersum een aanslag van de gemeente met een WOZ-waarde van € 160.000,- en het postcodegebied geeft aan 12,8% aan compensatie voor waardevermindering. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt deze eigenaar in 2020 een vergoeding aan van € 20.480,-.

  Na bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl blijkt de WOZ-waarde echter € 200.000,- te zijn.

  Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal deze eigenaar op basis van de juiste WOZ-waarde een bedrag aan waardecompensatie voor € 25.600,- aanbieden.

  EEN VERSCHIL VAN RUIM € 5.000,-!!!

 • Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

  Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Bezwaar WOZ-waarde kan u helpen. Gecertificeerde taxateurs maken een volledige taxatie van uw woning en brengen een bezoek aan uw woning of gebouw. Die service is volledig kosteloos. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een kopie sturen of mailen van uw gemeentelijke beschikking. Wij maken dan een bezwaarschrift en samen met het taxatierapport dienen wij dit in bij de gemeente. Eveneens kosteloos!

 • WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Vul om te beginnen de waardescan op deze pagina in. U hoort dan zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen. Nogmaals: het kost u helemaal niets.

  Samen halen we terug waar ú recht op heeft.

Wie heeft recht op waardecompensatie?

Het maakt volgens Minister Wiebes geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook enkele gedupeerden in een deel van Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen. De gemeenten waarvoor de regeling van Minister Wiebes voor compensatie waardevermindering door aardbevingen volledig geldt zijn: Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland (met uitzondering van de dorpen Niekerk, Ulrum en Zoutkamp), Delfzijl en Appingedam. De regeling geldt eveneens voor delen van de stad Groningen (o.a. de wijken Het Reitdiep, Gravenburg, De Hunze, Beijum, Lewenborg, Engelbert, de Meeuwen en Euroborg), Zuidhorn (de dorpen Den Ham, Niehove en Saaksum), Oldambt (de dorpen 't Waar, Nieuw Scheemda en Nieuwolda) en Aa en Hunze (het dorp Spijkerboor). Voor een volledig overzicht van de in waarschijnlijk in aanmerking komende postcodegebieden verwijzen wij u naar de informatie op onze site onder Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied.

Zoals het op dit moment lijkt hebben ook voormalige eigenaren recht op compensatie voor de waardevermindering indien men in de periode van 2012 tot 2020 eigenaar van een woning in het aan te wijzen aardbevingsgebied is geweest en nog geen vergoeding heeft ontvangen via de compensatieregeling van de NAM. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moet hierover in 2020 een definitieve beslissing nemen.

Laat uw WOZ-waarde kosteloos controleren

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te laag is ingeschat. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen