WOZ-waarde in aardbevingsgebied van belang voor de hoogte van de waardecompensatie door aardbevingen

Het Gerechtshof heeft al in 2018 bepaald dat de NAM het waardeverlies van woningen en gebouwen moet compenseren in gebieden waar bewezen is dat aardbevingen voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere huidige eigenaren, maar waarschijnlijk ook voormalige eigenaren, hebben recht op waardecompensatie.

Minister Wiebes heeft vorig jaar de nieuwe waardecompensatie regeling op basis van een advies van de commissie Hammerstein gepresenteerd. In deze nieuwe regeling krijgen alle woningbezitters een vergoeding voor de waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde uit 2020, waardepeildatum 01-01-2019, in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het is in deze regeling uiteraard van belang dat de WOZ-waarde van uw woning correct en niet te laag is vastgesteld. De regeling dient door het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in 2020 te worden uitgevoerd. Eigenaren hebben hierbij alleen in 2020 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Waardedalingsregeling

Als de Tijdelijke Wet Groningen ingaat, mogelijk per 1 juli 2020, kan het IMG via de Waardedalingsregeling huiseigenaren eenmalig vergoeden voor de schade aan de waarde van hun woning tussen augustus 2012 en januari 2019. Of het huis nu al is verkocht of niet.

Wat we al weten over die regeling is dat u een aanvraag makkelijk digitaal kunt indienen. Bij de aanvraag worden de gegevens uit het Kadaster of van de WOZ vooringevuld. De meeste eigenaren hoeven alleen te controleren of de gegevens kloppen en kunnen de aanvraag digitaal versturen.

Eigendomssituatie

Anders loopt het wellicht als er iets in de eigendomssituatie van de woning is veranderd, zoals bij een huwelijk, overlijden of scheiding. Veel is bekend, maar niet alles wordt in het Kadaster verwerkt. Wanneer iemand is getrouwd en nu een mede-eigenaar heeft bijvoorbeeld. Dat moeten eigenaren aanvullen bij hun aanvraag door het uploaden van documenten. Dan duurt het proces mogelijk iets langer, want iemand van het IMG moet kijken of het klopt en compleet is.

In het verleden is er vaak terrecht door gemeenten in het aardbevingsgebied een aftrek toegepast op de WOZ-waarde in verband met de aanwezigheid van fysieke aardbeving en rompslompschade. Deze schades zijn thans veelal hersteld waardoor de WOZ-waarde te laag kan zijn vastgesteld. Dit kan in de waardergeling van Minister Wiebes zeer nadelig voor u uitpakken.

Stel dat een voormalige  aardbevingsschade van 7.500,- in het verleden in mindering is gebracht bij het vaststellen van de WOZ-waarde bij een woning in Loppersum. De totale aftrek op de WOZ-waarde bedroeg daardoor inclusief de rompslompschade 10.000,-. In de waarderegeling van Minister Wiebes zou het betekenen dat een eigenaar van een woning in Loppersum 1.280,- aan waardecompensatie kan mislopen (12,8% van 10.000,-) doordat de aardbevingschade correct is hersteld.

Ook een recent nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro's. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen van hun woning of gebouw.

Laat daarom uw WOZ-waarde door bezwaarwozwaarde.nl controleren. Bezwaarwozwaarde.nl maakt als het nodig is kosteloos bezwaar tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro's verschil maken.

Laat u hierbij niet leiden door beweringen van uw gemeente dat u zonder een ervaren en onafhankelijke adviseur zelf met uw gemeente overleg kan voeren. Onze jarenlange ervaring leert dat uw gemeente het eigen belang voorop stelt inzake de bepaling van de WOZ-waarde. Er wordt door gemeenten weinig tot geen rekening gehouden met de situatie van haar eigenaren van woningen en bedrijven inzake de door aardbevingen verrichte waardevermindering. Het bewijs van het (falende) beleid van de gemeenten in het aardbevingsgebied is helaas eenvoudig aan te tonen. Tot op dit moment heeft er geen enkele gemeente in het aardbevingsgebied haar burgers geinformeerd waarom een juiste WOZ-waarde in 2020 van groot belang is voor de waardecompensatie regeling van Minister Wiebes. Het nalaten van deze belangrijke informatie geeft aan dat uw belang niet hetzelfde belang van uw gemeente is inzake een maximale en eerlijke compensatie van de waardevermindering van uw woning of bedrijf door aardbevingen. Bezwaarwozwaarde.nl bewijst al meer dan 10 jaar onafhankelijk de belangen van mensen in het aardbevingsgebied op de juiste wijze en kosteloos te kunnen behartigen waardoor duizenden eigenaren zijn geholpen. Wij kunnen onze dienstverlening gelukkig uitvoeren door het besluit proceskosten vergoeding bestuursrecht. Deze regeling van de overheid maakt het voor ons mogelijk om gedupeerden van aardbevingsschade samen met ervaren adviseurs en taxateurs kosteloos bij te staan.  De regeling is hierdoor een waar geschenk voor inwoners van het aardbevingsgebied waardoor kosteloze, deskundige en onafhankelijke bijstand mogelijk is en een maximale en eerlijke compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen een stapje dichterbij komt.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  De navolgende percentages zijn voorlopig bekend vanuit het advies van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer en betreffen (voorlopig) gemiddelde percentages per gemeente. Op postcodegebied kunnen deze percentages per gemeente verschillen. De Tweede Kamer heeft dit advies bijna in het geheel goedgekeurd en doorgestuurd naar de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG zal in 2020 een voorstel voor de compensatie waardevermindering door aardbevingen aan de woningbezitters in de vermelde gemeenten zenden. Dit voorstel bestaat uit een vastgesteld percentage per postcodegebied van de WOZ-waarde van 2020. De percentages zijn berekend op postcodegebied uitgaande van een (deels) oude gemeentelijke indeling. In de percentages is rekening gehouden met het feit dat een eigenaar vanaf 2012 tot 2020 eigenaar is geweest van de woning.

  GEMEENTE LOPPERSUM 12,8%
  GEMEENTE APPINGEDAM 7,1%
  (VOORMALIGE) GEMEENTE EEMSMOND 6,8%
  (VOORMAILGE) GEMEENTE TEN BOER 5,8%
  (VOORMALIGE) GEMEENTE BEDUM 5%
  (VOORMALIGE) WINSUM 3,5%
  GEMEENTE MIDDEN GRONINGEN 3,3%
  GEMEENTE DELFZIJL 3,1%
  STAD GRONINGEN 3% *
  GEMEENTE ZUIDHORN 2,7% **
  GEMEENTE AA EN HUNZE 2,7%***
  GEMEENTE OLDAMBT 2,7% ***
  GEMEENTE AA EN HUNZE 2,7% *****
  (VOORMALIGE) GEMEENTE DE MARNE 2,7% #
   
  * Voor de stad Groningen komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:
   
  9613            9732       9737
  9614            9733       9738
  9622            9734       9746
  9723            9735       9747
  9731            9736      
   
  ** Voor de gemeente Zuidhorn komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:
   
  9833 (Den Ham)
  9884 (Niehove)
  9886 (Saaksum)
   
  *** Voor de gemeente Oldambt komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:
   
  9942 ('t Waar)
  9943 (Nieuw Scheemda)
  9944 (Nieuwolda)
   
  **** Voor de gemeente Aa en Hunze komt waarschijnlijk alleen het postcode gebied 9656 (Spijkerboor) in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen.
   
  #  In de gemeente De Marne vallen naar alle waarschijnlijkheid de volgende postcodegebieden BUITEN de compensatieregeling inzake de waardevermindering door aardbevingen:
   
  9971 (Ulrum)
  9972 (Niekerk)
  9974 (Zoutkamp)
   

 • Rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde kan zijn voor de waardecompensatie

  Rekenvoorbeeld hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde voor u kan zijn

  Stel iemand is van 2012 tot 2020 eigenaar geweest van een woning en ontvangt in 2020 van de gemeente Loppersum een aanslag van de gemeente met een WOZ-waarde van € 160.000,- en het postcodegebied geeft aan 12,8% aan compensatie voor waardevermindering. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt deze eigenaar in 2020 een vergoeding aan van € 20.480,-.

  Na bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl blijkt de WOZ-waarde echter € 200.000,- te zijn.

  Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal deze eigenaar op basis van de juiste WOZ-waarde een bedrag aan waardecompensatie voor € 25.600,- aanbieden.

  EEN VERSCHIL VAN RUIM € 5.000,-!!!

 • Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

  Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Bezwaar WOZ-waarde kan u helpen. Gecertificeerde taxateurs maken een volledige taxatie van uw woning en brengen een bezoek aan uw woning of gebouw. Die service is volledig kosteloos. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een kopie sturen of mailen van uw gemeentelijke beschikking. Wij maken dan een bezwaarschrift en samen met het taxatierapport dienen wij dit in bij de gemeente. Eveneens kosteloos!

 • WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

  Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Vul om te beginnen de waardescan op deze pagina in. U hoort dan zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen. Nogmaals: het kost u helemaal niets.

  Samen halen we terug waar ú recht op heeft.

Wie heeft recht op waardecompensatie?

Het maakt volgens Minister Wiebes geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook enkele gedupeerden in een deel van Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen. De gemeenten waarvoor de regeling van Minister Wiebes voor compensatie waardevermindering door aardbevingen volledig geldt zijn: Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland (met uitzondering van de dorpen Niekerk, Ulrum en Zoutkamp), Delfzijl en Appingedam. De regeling geldt eveneens voor delen van de stad Groningen (o.a. de wijken Het Reitdiep, Gravenburg, De Hunze, Beijum, Lewenborg, Engelbert, de Meeuwen en Euroborg), Zuidhorn (de dorpen Den Ham, Niehove en Saaksum), Oldambt (de dorpen 't Waar, Nieuw Scheemda en Nieuwolda) en Aa en Hunze (het dorp Spijkerboor). Voor een volledig overzicht van de in waarschijnlijk in aanmerking komende postcodegebieden verwijzen wij u naar de informatie op onze site onder Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied.

Zoals het op dit moment lijkt hebben ook voormalige eigenaren recht op compensatie voor de waardevermindering indien men in de periode van 2012 tot 2020 eigenaar van een woning in het aan te wijzen aardbevingsgebied is geweest en nog geen vergoeding heeft ontvangen via de compensatieregeling van de NAM. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moet hierover in 2020 een definitieve beslissing nemen.

Laat uw WOZ-waarde kosteloos controleren

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te laag is ingeschat. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen