Veelgestelde vragen

Ik heb het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Waar vind ik een onderbouwing van de WOZ-waarde?

De gemeente heeft dit jaar opnieuw de waarde van uw woning vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van de waarde op de peildatum 1 januari 2019. De waarde van uw woning is vergeleken met woningen die omstreeks die datum zijn verkocht. Het aanslagbiljet 2020 is voorzien van een uitgebreide toelichting. Het taxatieverslag dat bij de vastgestelde WOZ-waarde hoort, is vernieuwd. U kunt het nu tevens digitaal opvragen door middel van DigiD.

Is de WOZ-waarde van belang bij de compensatie voor waardevermindering door aardbevingen?

Ja, de WOZ-waarde van 2020 is van groot belang bij de compensatie voor de waardevermndering door aardbevingen. De WOZ-waarde van 2020 wordt als grondslag gebruikt voor het aanbod van de het Instituut Mijnbouwschade Groningen inzake de compensatie.

Is fysieke aardbevingen van invloed op de vaststelling van de WOZ-waarde?

Ja, fysiek aanwezige schade veroorzaakt door aardbevingen heeft invloed op de vaststelling van de WOZ-waarde. Dit heeft de Rechtbank, het Gerechtshof en Hoge Raad de afgelopen jaren besloten en wordt ook als beleid door gemeenten in het aardbevingsgebied uitgevoerd. Het blijkt dat indien de aardbevingsschade is hersteld de gemeenten in het aardbevingsgebied niet automatisch de WOZ-waarde weer wordt hersteld waardoor u te weinig compensatie voor de waardevermindering kunt ontvangen.

De gemeente vermeld in een bij de uitreiking van de beschikking waarop de WOZ-waarde staat vermeld en haar site dat de gemeente zelf uw WOZ-waarde kan herwaarderen als u belt. Is dit verstandig?

Laat u niet leiden door dit soort beweringen van uw gemeente. Onze jarenlange ervaring leert dat uw gemeente het eigen belang voorop stelt inzake de bepaling van de WOZ-waarde. Het (falend) beleid van de gemeente is helaas eenvoudig aan te tonen. Tot op dit moment heeft geen enkele gemeente in het aardbevingsgebied haar burgers vermeld waarom een juiste WOZ-waarde in 2020 van groot belang is voor de regeling van Minister Wiebes inzake de compensatie voor de waardevermidenring door aardbevingen. Een juiste voorlichting kan de eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied duizenden euro's aan waardecompensatie schelen!

Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?

U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.

Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?

Ja. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.

Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.

Ik ga in bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Hoef ik nu de OZB-aanslag voorlopig niet te betalen?

Uw WOZ-bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Het houdt in dat u in afwachting van de uitspraak eerst wel gewoon uw OZB-aanslag moet betalen.

Stel, ik ben het oneens met de uitspraak op het WOZ-bezwaarschrift. Kan ik dan nog in beroep gaan?

Ja. Beroep is binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak mogelijk bij de rechtbank. Vervolgens is hoger beroep bij het gerechtshof en in laatste instantie cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Wie in beroep gaat is wel griffierechten verschuldigd. U kunt uw gecertificeerd WOZ-taxateur volmachtigen om namens u in beroep te gaan. Voor u zijn hier meestal geen kosten aan verbonden, anders dan de genoemde griffierechten.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen