Veelgestelde vragen

Ik heb het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Waar vind ik een onderbouwing van de WOZ-waarde?

De gemeente heeft dit jaar opnieuw de waarde van uw woning vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van de waarde op de peildatum 1 januari 2018. De waarde van uw woning is vergeleken met woningen die omstreeks die datum zijn verkocht. Het aanslagbiljet 2019 is voorzien van een uitgebreide toelichting. Het taxatieverslag dat bij de vastgestelde WOZ-waarde hoort, is vernieuwd. U kunt het nu tevens digitaal opvragen door middel van DigiD.

Hoe beïnvloeden ontwikkelingen op de woningmarkt de WOZ-waarde?

De economische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de WOZ-waarde van woningen in 2019. In de provincie Groningen was er tussen 2014 en 2015 soms sprake van forse waardedaling. Tussen 2015 en 2019 herstelde de markt zich met name iets in de stad Groningen, maar dit was zeker nog niet van toepassing in het aardbevingsgebied. Ook gedateerde en verouderde woningen bleven sterk achter bij het voorzichtige herstel.

Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?

U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.

Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?

Ja. De Hoge Raad heeft hierover recentelijk een uitspraak gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.

Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.

Ik ga in beroep tegen de WOZ-beschikking. Hoef ik nu de OZB-aanslag voorlopig niet te betalen?

Uw WOZ-bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Het houdt in dat u in afwachting van de uitspraak eerst wel gewoon uw OZB-aanslag moet betalen.

Stel, ik ben het oneens met de uitspraak op het WOZ-bezwaarschrift. Kan ik dan nog in beroep gaan?

Ja. Beroep is binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak mogelijk bij de rechtbank. Vervolgens is hoger beroep bij het gerechtshof en in laatste instantie cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Wie in beroep gaat is wel griffierechten verschuldigd. U kunt uw gecertificeerd WOZ-taxateur volmachtigen om namens u in beroep te gaan. Voor u zijn hier meestal geen kosten aan verbonden, anders dan de genoemde griffierechten.

Enquête aardbevingsschade
Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen