WOZ-waarde niet alleen van belang voor de aanslag onroerende-zaakbelasting (deel 1)

Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat gemeenten geen drempel meer mogen inbouwen waarbinnen belastingplichtigen geen bezwaar mogen maken tegen de opgelegde WOZ-waarde. In eerste instantie lijkt dit een niet veel zeggende uitspraak van de Hoge Raad, maar hier zit wel een diepere gedachte achter. Veel mensen denken namelijk nog steeds dat de WOZ-waarde alleen van toepassing is voor de betaling van de onroerende zaakbelasting, maar deze denkwijze is onjuist.

Deze week zal ik een voorbeeld uit de praktijk onder uw aandacht brengen waaruit blijkt dat een te hoge WOZ-waarde een veel groter gevolg kan hebben dan een paar tientjes te veel betalen voor de onroerende zaakbelasting. Sinds 1 januari van dit jaar wordt het af te dragen bedrag voor de overlijdensbelasting (successie) ook berekend over de WOZ-waarde en kan hierdoor tot grote financiële gevolgen lijden. Enkele maanden geleden melde een klant van mij zich bij mij om eens naar de WOZ-waarde van de woning van zijn tante te kijken. De tante verblijft in een verzorgingstehuis en zijn vrouw is enig erfgename. De woning is onbewoond en in een zeer vervallen staat van onderhoud. Desondanks is de WOZ-waarde vastgesteld op € 232.000,- . De beschikking van de gemeente bleek na onderzoek minimaal € 80.000,- te hoog vastgesteld te zijn. Uiteraard hebben wij direct voor de klant bezwaar gemaakt bij de gemeente Groningen. Wat zijn namelijk de gevolgen indien de woning op de waarde van € 232.000,- gehandhaafd blijft? De verkrijger betaalt hierover gemiddeld ca.35 % belasting voor de successie, in dit voorbeeld dus ruim € 80.000,=. Indien de werkelijke opbrengst van de woning € 150.000,- is, betekent dit dat er dus maar € 70.000,- overblijft. Indien de WOZ-waarde gelijkgesteld wordt met de werkelijke waarde van € 150.000,-, dan zal de belasting ca.€ 45.000,- bedragen en blijft er daarom € 115.000,- over. Een eenvoudig rekensommetje leert dus dat een juiste WOZ-waarde de vererving € 45.000,- oplevert.

Deze verschillen zijn vooral bij woningen welke bewoond worden door oudere mensen geen uitzondering en het is dus zeer verstandig om juist voor deze doelgroep hun WOZ-waarde goed in de gaten te houden. Concluderend kan tenslotte gesteld worden dat het dus zeer terecht is dat de Hoge Raad de door de Gemeenten opgelegde drempel van ca.5% waarbinnen geen bezwaar mocht worden gemaakt heeft vernietigd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar info@johnschokker.nl of gratis per post versturen naar antwoordnummer 2947, 9700 WR te Groningen.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen