WOZ-waarde niet alleen van belang voor de aanslag onroerende-zaakbelasting (deel 3)

Zoals eerder in deze columns vermeld, is de aan u door de gemeente Groningen opgelegde WOZ-waarde niet alleen van toepassing voor de betaling van de onroerende zaakbelasting maar zijn, zonder dat u dit wellicht direct in de gaten heeft, meer belastingen afhankelijk van de WOZ-waarde. Deze week zal ik de aanslag van het waterschap bij u onder de aandacht brengen.

Vanaf 2010 bestaat de aanslag van het waterschap, welke u als eigenaar dient te betalen, uit een drietal componenten, namelijk: een aanslag watersysteemheffing gebouwd, een watersysteemheffing ingezetenen en een zuiveringsheffing. Hieronder zal ik kort de verschillende heffingen uiteenzetten.

- Watersysteemheffing ingezetenen
Deze belasting is een vast bedrag per jaar en betalen alle huishoudens. Het is een solidariteitsheffing in verband met het kunnen werken, wonen en recreëren in het gebied van het waterschap. Met solidariteit wordt bedoeld dat alle kosten eerlijk worden verdeeld. Of je nu hoog of laag woont, je betaalt allemaal evenveel waterschapsbelasting.

- Watersysteemheffing gebouwd
Deze belasting betalen eigenaren van gebouwen, zoals huizen, bedrijven e.d. Het bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

- Watersysteemheffing ongebouwd
Deze watersysteemheffing betalen grondeigenaren, bijvoorbeeld agrariërs, e.d. Het bedrag is gebaseerd op het aantal hectare grond.

- Zuiveringsheffing
Deze belasting betalen huishoudens en bedrijven. Deze heffing moet u betalen als vanuit een woon-bedrijfsruimte afvalwater loost via de riolering of via een IBA die bij het waterschap in beheer is. U betaalt hierbij per vervuilingeenheid.

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat de watersysteemheffing gebouwd gerelateerd is aan de WOZ-waarde. In 2010 werd een door de waterschappen Noorderzijlvest en  Hunze en Aa’s, die voor ons gebied het waterschap beheren, een percentage van resp.:0,04605 % en 0,0481% van de WOZ-waarde in rekening gebracht. Het moge duidelijk zijn dat ook voor deze belasting geldt dat u deze in 2011 goed in de gaten moet houden in verband met de aanstaande verhogingen en uw WOZ-waarde!

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar info@johnschokker.nl of gratis per post versturen naar antwoordnummer 2947, 9700 WR te Groningen.

Enquête aardbevingsschade
Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de bedrijfsfilm
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Betrokken partijen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact Pand
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen

Hoendiep 212
9745 ED Groningen
050-8200670